doopvont
Kerkmuseum Jannum
        beleef de stilte  
voorzijde kerk met klokkestoel
terp in de breedte


 
 Welkom

 Kerk

 Omgeving

 Over ons

 Oude tijden

 HapSnap

Kerk 
               


De bouwgeschiedenis van Jannum’s kerk gaat tenminste terug tot in de dertiende eeuw. Bij de bouw is waarschijnlijk gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van monniken uit het Cisterciënzer klooster Klaarkamp. Dit klooster, gesticht rond 1165, was gelegen aan de Ee op hemelsbreed zo’n twee kilometer afstand van Jannum. 

Tekening kerkje 18e eeuw tekening terp                                                                         tekeningen van Albert Martin uit de 19de eeuw

Romanogotiek
De stijlvorm waarin de kerk in fasen werd gebouwd, noemen we romanogotiek. Kenmerken hiervan zijn onder andere het naast elkaar voorkomen van de romaanse rondboog en de gotische spitsboog, de toepassing van decoratief metselwerk in de buitengevels en de aanwezigheid van koepelgewelven. Van de laatste zijn nu alleen nog enkele aanzetten te zien.

Reformatie
Toen de Staten van Friesland in 1580 overgingen tot het protestantse geloof, werden de kerken geleidelijk naar de nieuwe eredienst ingericht. Alles wat aan het katholieke verleden herinnerde, moest eraan geloven. Opgravingen die tijdens de restauratie van 1943 tot 1947 in en rond de kerk werden gedaan, getuigen hier nog van. De altaarsteen met wijdingskruisjes die onder de vloer gevonden werd, was eeuwenlang bijna letterlijk met voeten getreden.

Restauratie
Wij danken het overleven van Jannum's kerk mede aan een bezoek van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Het gezelschap dat zich glibberend een weg de terp op zocht, werd getroffen door de erbarmelijke toestand waarin 'dit fraaie voorbeeld van middeleeuwse bouwkunst' vervallen was. Hun zorg leidde uiteindelijk tot de genoemde restauratie in en na de oorlog. Sinds deze restauratie, onder leiding van de beroemde architect Jo Vegter en archeoloog P. Glazema, is het kerkje als museum ingericht.

kerk voor oorlog kerk voor oorlog uit zuidoosten           De kerk van Jannum vóór de restauratie van 1943-1947. De klokkestoel was toen ondersteund.

Boekje
In 2005 is de kerk van Jannum voor het laatst gerestaureerd. Wilt u meer weten over het gebouw en zijn vroegere gebruikers? In 2009 is een geheel herziene versie van het boekje Kerkmuseum Jannum verschenen, met een uitgebreide beschrijving van het gebouw, zijn gebruikers en de collectie. U kunt het boekje bestellen (voor € 6,50 inclusief verzendkosten) door te mailen naar Yvonne.

detail muur  boekje 2009                                         Bij de restauratie van 2005 is onder meer een deel van het voegwerk hersteld.


Schilderij
Kerkmuseum Jannum is altijd een dankbaar onderwerp geweest voor schilders en tekenaars.

Van onderstaande afdruk van een acquarel van Willem Koster (31,5 x  45,5 cm) hebben wij een aantal exemplaren van de maker ontvangen. Spreekt de losse toets u aan? U kunt een afdruk bestellen voor € 17,50 door te mailen naar Yvonne.

schilderij willem koster
Acquarel van Willem Koster, 1992


Meer naar de natuur is het olieverfschilderij dat Benno Pen in 2016 maakte van de terp van Jannum, met de boerderij prominent in beeld. De koeien in de wei zijn er later bij geschilderd. Dit schilderij is niet te koop, maar ander werk van de productieve Friese schilder Pen wel. Bekijk zijn pagina op pinterest  

schilderij benno pen
Olieverfschilderij van Benno Pen, 2016Kerkmuseum Jannum, Kerkstraat 4, 9107 GH Jannum. Contact: Aldert 06-80110455