doopvont
Kerkmuseum Jannum
        beleef de stilte  
voorzijde kerk met klokkestoel
terp in de breedte


 
 Welkom

 Kerk

 Omgeving

 Over ons

 Oude tijden

 HapSnap

Over ons 
               


Jannum's kerk wordt sinds enkele jaren levendig gehouden door een kleine groep vrijwilligers. 
Eigenaar van Jannum's kerk en de vier naastgelegen logementen is de Stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel. Deze stichting heeft in 2005 onder andere gezorgd voor herstel van dak en voegwerk van de kerk en plaatsing van de koperen dakgoot. Enkele jaren daarvoor zijn de zeventiende-eeuwse arbeidershuisjes in opdracht van de stichting opgeknapt en omgebouwd tot logementen. Sinds 2016 is het beheer van de logementen in handen van Aldert & Anneke de Boer. Als zij in Jannum zijn, laten zij u graag de kerk zien.

Alde Fryske Tsjerken

logo afs

De Stichting Alde Fryske Tsjerken zet zich in voor behoud en herstel van monumentale Friese kerken en het wekken van belangstelling voor deze historische schatten. Hoewel de kerk van Jannum niet in eigendom is van de stichting, hebben wij wel enkele keren een subsidie mogen ontvangen voor het organiseren van de Flieterper HapSnap Wandelroute.

De stichting Alde Fryske Tsjerken organiseert op verzoek ook lezingen over Friese kerken. Kijk hier voor meer informatie over het werk van de stichting.

Collectie
koorafscheidingDe voorwerpencollectie van het kerkmuseum is eigendom van het Fries Museum, dat Jannum vroeger als uithof had. Het Fries Museum werkte mee aan een nieuwe uitgave van het boekje Kerkmuseum Jannum, net als de Fryske Akademy, Stichting Alde Fryske Tsjerken, de gemeente Ferwerderadiel en
enkele particuliere kenners.                                                                                  Fragment van koorafscheiding

We hopen u binnenkort in Jannum te zien. U bent van harte welkom.

Mariëtte Romeijn: 06-34949825
Yvonne van Osch: 06-37313100

Kerkmuseum Jannum, Kerkstraat 4, 9107 GH Jannum. Contact: Yvonne 06-3731 3100