doopvont
Kerkmuseum Jannum
        beleef de stilte  
voorzijde kerk met klokkestoel
terp in de breedte


 
 Welkom

 Kerk

 Omgeving

 Over ons

 Oude tijden

 HapSnap

Over ons 
               


Jannum's kerk wordt levendig gehouden door een kleine groep vrijwilligers. Dit zijn Aldert en Anneke de Boer, Mariëtte Romeijn, Yvonne van Osch en incidenteel Co de Wilt, die ook voor Kloostermuseum Claerkamp werkt. Aldert en Anneke zijn vaak op de terp, omdat zij de verhuurders zijn van de bij de kerk gelegen logementen. Mariëtte en Yvonne wonen in het huisje naast de kerk, maar doorgaans alleen in het weekend.

Eigenaar van de kerk en de vier naastgelegen logementen is de Stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel.

Alde Fryske Tsjerken

logo afs

De Stichting Alde Fryske Tsjerken zet zich in voor behoud en herstel van monumentale Friese kerken en het wekken van belangstelling voor deze historische schatten. Hoewel de kerk van Jannum niet in eigendom is van de stichting, hebben wij wel enkele keren een subsidie mogen ontvangen voor het organiseren van de Flieterper HapSnap Wandelroute.

De stichting Alde Fryske Tsjerken organiseert op verzoek ook lezingen over Friese kerken. Kijk hier voor meer informatie over het werk van de stichting.

Collectie
koorafscheidingDe voorwerpencollectie van het kerkmuseum is eigendom van het Fries Museum, dat Jannum vroeger als uithof had. Het Fries Museum werkte mee aan een nieuwe uitgave van het boekje Kerkmuseum Jannum, net als de Fryske Akademy, Stichting Alde Fryske Tsjerken, de gemeente Ferwerderadiel en
enkele particuliere kenners.                                                                                  Fragment van koorafscheiding

We hopen u binnenkort in Jannum te zien. U bent van harte welkom.

Aldert de Boer: 06-80110455
Anneke de Boer: 06-38290247
Mariëtte Romeijn: 06-34949825
Yvonne van Osch: 06-37313100

Kerkmuseum Jannum, Kerkstraat 4, 9107 GH Jannum. Contact: Aldert 06-80110455