logo-kerkmuseumwelkom kerk evenementen oude tijden over ons


over ons

Beheer

Jannum's kerk wordt beheerd door een kleine groep vrijwilligers. Dit zijn Aldert en Anneke de Boer, die de huisjes op de terp verhuren, en de Amsterdamse dames die het huisje (nr 8) naast de kerk als weekendhuisje hebben, Mariëtte Romeijn en Yvonne van Osch. Eigenaar van de kerk en de verhuurde huisjes is de Stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel.


Collectie

logo fries museumDe voorwerpencollectie van het kerkmuseum behoort aan het Fries Museum, dat Jannum vroeger als uithof had. Het Fries Museum werkte mee aan een nieuwe uitgave van het boekje Kerkmuseum Jannum, net als de Fryske Akademy, Stichting Alde Fryske Tsjerken, de gemeente Ferwerderadeel (nu Noordoost Friesland) en enkele particuliere kenners. Kijk bij Kerk en omgeving voor het boekje.


Stichting Alde Fryske Tsjerken

De stichting Alde Fryske Tsjerken zet zich in voor behoud en herstel van monumentale Friese kerken en het wekken van belangstelling voor deze historische schatten. Hoewel de kerk van Jannum niet in eigendom is van de stichting, hebben we wel al enkele keren een subsidie mogen ontvangen voor het organiseren van de Flieterper HapSnap Wandelroute.
De stichting Alde Fryske Tsjerken organiseert op verzoek ook lezingen over Friese kerken. Kijk hier voor meer informatie over het werk van de stichting.


logo aft


Ontwikkelingen op de terp

De monumentale kop-hals-rompboerderij op de terp van Jannum is door zijn vroegere bewoners verlaten en wordt nu met veel respect voor de historie gerestaureerd door Jan Massier en Karin Moelands. Zij hopen er in het najaar van 2019 een start te maken met hun B&B en workshopruimte.


Wij hopen u binnenkort in Jannum te zien. U bent van harte welkom!

Aldert de Boer 06-80110455
Anneke de Boer 06-38290247
Mariëtte Romeijn 06-34949825
Yvonne van Osch 06-37313100


U bent in Over ons. Door naar:


welkom kerk evenementen oude tijdenKerkmuseum Jannum
Kerkstraat 4, 9107 GH Jannum
Contact Aldert de Boer: 06-80110455