logo


welkom

kerk en omgeving

oude tijden

evenementen

over ons

over onsBeheer

Jannum's kerk wordt beheerd door Aldert en Anneke de Boer, die ook de huisjes op de terp in eigendom hebben en verhuren, en de Amsterdamse dames Mariëtte Romeijn en Yvonne van Osch van nr 8.
Ook de andere terpbewoners ontfermen zich zo nu en dan over het kerkmuseum, te weten Jan Massier en Karin Moelands van Terpboerderij Stilleven en Gaatse Wieger Zoodsma en Petra Braaksma van nr 2 aan de voet van de terp. Onze contactpersoon is Aldert de Boer: 06-80110455.

Eigendom

Het eigendom van Jannum's kerk is in handen van de Stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel. Eigenaar en beheerder van het kerkhof is de protestantse gemeente Burdaard.

Collectie

logo fries museumDe voorwerpencollectie van het kerkmuseum behoort toe aan het Fries Museum, dat Jannum vroeger als uithof had. Van 10 september 2022 t/m 8 januaru 2023 presenteert het museum, dat in Leeuwarden gevestigd is, een grote tentoonstellingen over de middeleeuwen, waarin ook een aantal objecten uit het Kerkmuseum Jannum getoond zullen worden.
Het museum werkte, samen met de Fryske Akademy, Stichting Alde Fryske Tsjerken, de gemeente en enkele particuliere kenners mee aan het boekje Kerkmuseum Jannum. Kijk bij Kerk en omgeving voor het boekje.


Stichting Alde Fryske Tsjerken

De stichting Alde Fryske Tsjerken zet zich in voor behoud en herstel van monumentale Friese kerken en het wekken van belangstelling voor deze historische schatten. Hoewel de kerk van Jannum niet in eigendom is van de stichting, hebben we wel al enkele keren een subsidie mogen ontvangen voor het organiseren van de Flieterper HapSnap.
Wist u dat de stichting Alde Fryske Tsjerken op verzoek ook lezingen over Friese kerken organiseert? Kijk hier voor meer informatie over het werk van de stichting.


logo aft


Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van evenementen en de laatste ontwikkelingen in Jannum? Stuur dan een mailtje naar Yvonne, zij zet u op de lijst Vrienden van Jannum. Verder hopen wij u binnenkort (weer) eens in Jannum te zien. U bent van harte welkom!

Aldert de Boer 06-80110455
Anneke de Boer 06-38290247
Mariëtte Romeijn 06-34949825
Yvonne van Osch 06-37313100 

welkom   
kerk en omgeving
oude tijden 
evenementen 
over ons   
Kerkmuseum Jannum
Tsjerkestrjitte 4, 9107 GH Jannum
Contact: Aldert de Boer, 06-80110455
mail