logo


welkom

kerk en omgeving

evenementen

jannum in de kunst

oude tijden

over ons

over onsBeheer

Jannum's kerk wordt beheerd door Aldert en Anneke de Boer, die ook de huisjes op de terp in eigendom hebben en verhuren, en de Amsterdamse dames Mariëtte Romeijn en Yvonne van Osch van nr 8. Ook de andere terpbewoners, Jan Massier en Karin Moelands van Terpboerderij Stilleven ontfermen zich geregeld over het kerkje. Onze contactpersoon is Aldert de Boer: 06-80110455.

Eigendom

Het eigendom van Jannum's kerk is sinds september 2022 in handen van de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân, waarin de vorige eigenaar, de Stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel, is opgegaan. Eigenaar en beheerder van het kerkhof is de protestantse gemeente Burdaard.

Collectie

logo fries museumDe voorwerpencollectie van het kerkmuseum behoort toe aan het Fries Museum, dat Jannum vroeger als uithof had.
Van 10 september 2022 t/m 8 januari 2023 presenteert het museum in Leeuwarden een grote tentoonstellingen over de middeleeuwen in Noord Nederland, Vrijheid, Vetes, Vagevuur. Hierin worden ook enkele topstukken uit het Kerkmuseum Jannum getoond.

Het Fries Museum werkte, samen met de Fryske Akademy, Stichting Alde Fryske Tsjerken, de gemeente en enkele particuliere kenners mee aan het boekje Kerkmuseum Jannum. Kijk bij Kerk en omgeving voor het boekje.


Stichting Alde Fryske Tsjerken

De stichting Alde Fryske Tsjerken zet zich in voor behoud en herstel van monumentale Friese kerken en het wekken van belangstelling voor deze historische schatten. Hoewel de kerk van Jannum niet in eigendom is van de stichting, hebben we wel al enkele keren een subsidie mogen ontvangen voor het organiseren van de Flieterper HapSnap.
Wist u dat de stichting Alde Fryske Tsjerken op verzoek ook lezingen over Friese kerken organiseert? Kijk hier voor meer informatie over het werk van de stichting.


logo aft


Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van evenementen en de laatste ontwikkelingen in Jannum? Stuur dan een mailtje naar Yvonne, zij zet u op de lijst Vrienden van Jannum. Verder hopen wij u binnenkort (weer) eens in Jannum te zien. U bent van harte welkom!

Aldert de Boer 06-80110455
Anneke de Boer 06-38290247
Mariëtte Romeijn 06-34949825
Yvonne van Osch 06-37313100 

welkom   
kerk en omgeving
jannum in de kunst
evenementen
oude tijden
over ons   
Kerkmuseum Jannum
Tsjerkestrjitte 4, 9107 GH Jannum
Contact: Aldert de Boer, 06-80110455
mail